• เรียนรู้วิธีการบินโดรนอัจฉริยะ

  • การใช้งานรีโมทอัจฉริยะของ SEGUMO

  • ปุ่มกลับจุด Home แบบอัตโนมัติในปุ่มเดียว

  • โหมดเปิด-ปิด GPS

  • โหมดเปิด-ปิด ปั้มน้ำ พ่นน้ำ (น้ำยา)

  • การเชื่อมต่อรีโมทฯ กับแอพพลิเคชั่น

  • การวาดแปลงเพื่อสร้างแผนการบิน

  • นำแผนที่สร้างมาใช้งาน